• head_banner_01

שוק צילינדרים הידראוליים 2022 הזדמנויות צמיחה ומגמות מחקר |תובנות עסקיות מדויקות

שוק צילינדרים הידראוליים 2022 הזדמנויות צמיחה ומגמות מחקר |תובנות עסקיות מדויקות

השימוש הגובר בגלילים הידראוליים במגוון תעשיות, כולל טיפול בחומרים, בנייה ותשתיות מקדם התרחבות תעשייתית.

גודל שוק הצילינדרים ההידראוליים העולמי הוערך ב-14,075.0 מיליון דולר בשנת 2021 וצפוי להתרחב ב-CAGR של 4.3% במהלך תקופת התחזית.חלק של התקן משנה הידוע בשם צילינדר הידראולי משמש להעברת כוח חד-כיווני על פני מערכות הידראוליות.

יש לו מעגל סגור המורכב מחבית צילינדר, מכסי צילינדר, בוכנה, מוטות בוכנה, אטמים וטבעות.בנוסף, הוא מתהדר ביחסי כוח לגודל וכוח למשקל יעילים להפליא המאפשרים בקרת מהירות משתנה, הגנת עומס יתר אוטומטית והתאמות מיקום.

שוק הצילינדר ההידראולי - גורמי צמיחה

אחד הגורמים העיקריים המניעים את התרחבות השוק הוא מגזרי הכרייה והבנייה המתרחבים.צילינדרים הידראוליים נמצאים בשימוש הולך וגובר בסוגים כבדים של מכונות, כגון תעלות, מחפרונים, מכונות הנחת אספלט, מסורי חיתוך בטון ומדרגים מוטוריים, כתוצאה מהתיעוש המהיר והעיור המתרחש, במיוחד במדינות מתעוררות.

מניע משמעותי נוסף לצמיחה הוא התרחבות תעשיות התעופה והחלל והביטחוניות.צילינדרים אלה שימשו במטוסים כדי לשלוט על גלגלי הנחיתה, הדשים והבלמים.בנוסף, הם משמשים בהיפוכי דחף של ציוד צבאי, מעמיס פצצות, מעמיסים טלפוניים, משטחים אוטומטיים ומערכות דלתות כוח אדם.

שוק הצילינדרים הידראוליים - פילוח

שוק צילינדרים הידראוליים על בסיס פונקציה, השוק מחולק לפעולה כפולה, פעולה חד פעמית.על בסיס עיצוב, השוק מסווג לצילינדרים מרותכים, גלילי מוט קשרים, צילינדרים טלסקופיים וצילינדרים מסוג מיל.

על בסיס גודל הקדום, השוק מסווג לפי פחות מ-50 מ"מ, 51 מ"מ עד 100 מ"מ, 101 מ"מ עד 150 מ"מ, וגדול מ-151 מ"מ.על בסיס יישומים, השוק מפולח לתעופה וחלל והגנה, בנייה, טיפול בחומרים, כרייה, חקלאות, רכב, נפט וגז ואחרים.

שוק הצילינדרים הידראוליים – ניתוח אזורי

לשוק האמריקאי נתח שוק של למעלה מ-22% והוא צפוי לצמוח ב-CAGR של למעלה מ-5% במהלך תקופת התחזית.בשל המספר הגדול של צילינדרים הידראוליים שנמכרים בארה"ב, שחקנים רבים בשוק הציגו גדלים ועיצובים חדשים עם פונקציות נוספות.

מוצרים עמידים לאורך זמן, בעלי תחזוקה מועטה וללא חלודה לאורך כל אורך החיים שלהם מוצגים על ידי היצרנים.יצרני צילינדרים הידראוליים בארצות הברית שמים דגש הולך וגובר על פיתוח מוצרים, השקעות במתקן ומו"פ.


זמן פרסום: 17 בספטמבר 2022